Högfurans Bygg

Byggnadssnickeri och

historiskt timmermansarbete

 

Information

 

Beskrivning av högfura

 

Dokumentation om Ornunga Gamla Kyrka och dess läktare

 

Dokumentation om Ornunga Gamla Kyrkas takstolar

Välkommen till Högfurans Bygg

 

Den enskilda firman Högfurans Bygg bildades 2003 och verkar fristående eller som en del i ett nätverk bestående av ett antal småföretag. Historiskt timmermansarbete är basen i en verksamhet som bedrivs med inriktning mot byggnadsvård och miljövänlig byggnation.

 

Med många års erfarenhet och ett brett kontaktnät kan Högfurans Bygg åta sig både små och stora projekt, allt ifrån konsultation till huvudentreprenörskap. Läs gärna mer om några av de tidigare utförda arbetena på sidan ”Projekt”.

 

Uppdragen utförs med löpande timpeng eller fast pris. Högfurans Bygg innehar F-skattesedel och är fullt försäkrad.

Högfurans Bygg; tel:0705-777173; e-mail:hogfuran@telia.com