Lilla Änggården 2009

Golvrenovering

I detta rum hade man stora problem dels med sättningar från kakelugn och murstock och dels med fukt i grunden. Rummets golvhöjd varierade med ca: 10 centimeter.

Golvrenovering

Tillsammans med timmermannen Magnus Hallberg (Hallbergs Byggnadsvård) och kakelugnsmakare Stefan Westerberg (Olika Rum) gjordes en varsam restaurering av museibyggnadens golv.

Golvrenovering

Det så kallade tunga bjälklaget var fyllt med tegel, kalk och lera. Detta tillsammans med trätrossbotten och fukt gjorde att grogrunden för hussvamp var god, sporer syns på tegelstenarna. En saneringsfirma anlitades för att bekämpa hussvampen.

Golvrenovering

Golvet är riktat och kakelugnen är åter på plats. En permanent avfuktare har installerats i grunden.