Karl-Anderses flyttas efter 160 år

Demontering av timmerhus

Huset Karl-Anderses byggdes ca: år 1850 och är en dubbelrumsstuga. Vi fick i uppdrag att demontera huset för att så småningom flytta det till en annan plats.

Demontering av timmerhus

Efter att vi varsamt tagit hand om snickerier, in- och utvändiga paneler samt golv och innertak var det dags för själva timmerstommen som noggrant märktes upp.

Demontering av timmerhus

Med hjälp av en kran plockas stock för stock ner och sorteras för framtida återuppbyggnad.

Demontering av timmerhus

Här ser man en av flera rörspisar som fanns i huset. Dessa kan inte flyttas och därför gjordes noggranna dokumentationer för att de skall kunna återskapas på nästa plats där huset sätts upp.