Andra projekt

2008 byggde jag detta garage, allt i grova dimensioner. Hela konstruktionen är gjord i traditionell anda och saknar helt spik, alla sammanfogningar är gjorda med tappar, naglar och knutliknande låsningar. Senare kläddes garaget med ramsågad panel.

2006 restaurerade jag tillsammans med Magnus Hallberg en av Valsängs byggnadsminnesförklarade sjöbodar.

Den vackra och mycket välbevarade skiftesverksladan i Landa behövde några mindre men nödvändiga åtgärder. Med tidens tand hade ladan alltmer börjat luta. Tillsammans med Hallbergs Byggnadsvård utfördes en form av låsning av ladans läge så att inte dess rörelse skulle fortsätta. De nytillkomna delarna skiljer sig markant utseendemässigt för att inte förväxlas med ladans originalkonstruktion.

1999 utförde jag tillsammans med Robert Carlsson restaureringen av Björns Kvarn, en skvaltkvarn i Skepplanda. Allt virke fälldes i den närliggande skogen, där det bereddes och sedan fick torka. Hela restaureringen utfördes utan el..