Synagogan i Göteborg

Tornrestaurering på Göteborgs synagoga

Den vackra och mycket välbevarade Synagogan i Göteborg firade nyligen 150 år. Hösten 2006 utförde vi en restaurering av det sydvästra tornets konstruktion och underliggande bjälklag.

Tornrestaurering på Göteborgs synagoga

Kombinationen kalkbruk och läckande tak hade lett till hussvampsangrepp. Här syns det blottlagda och angripna bjälklaget, även det utvändiga listverket under takfoten var angripet.

Tornrestaurering på Göteborgs synagoga

Höga antikvariska krav ställdes på denna renovering. Här grovkapas ett ämne som senare finjusteras med yxa och stämjärn.

Tornrestaurering på Göteborgs synagoga

Här är det nya golvet och den nya tornkonstruktionen på plats. Endast invändigt fog och putsarbete återstår.