Stora Kornö

Timmerlagning på sjöbod

Stora Kornö är unikt för sina välbevarade sjöbodar, vi fick i uppdrag att restaurera en av de äldsta. Tidens gång hade gjort att de nedre stockvarven och bjälklaget hade farit illa och behövde bytas ut.

Timmerlagning på sjöbod

Allt material hämtades från fastlandet. Det nya bjälklaget tillverkades på en plats cirka 50 meter ifrån sjöboden, p.g.a. utrymmesbrist.

Timmerlagning på sjöbod

Sjöboden som är byggd på gammal havsbotten behövde höjdas cirka en halvmeter och nya hörnstenar fick läggas in. På bilden ser man hur bjälklaget läggs in, detta skall sedan kompletteras med nytt syllvarv.

Timmerlagning på sjöbod

De nya timmerlagningarna och bjälklaget är på plats. Jämför man bild 1 och 4 kan man tydligt se på takets bortre nock hur boden höjts.