Syllbyte i Seglora 2008

Syllbyte i Seglora

En kombination av förhöjd marknivå, plastfärg och planteringar intill husväggen resulterade i rötskador och myrangrepp i de undre stockvarven. Tre av husets fyra ytterväggar var angripna.

Syllbyte i Seglora

Panelen och delar av de invändiga ytskikten har plockats ner som förberedelser inför bytet av de nedre stockvarven.

Syllbyte i Seglora

För att kunna ersätta de skadade stockarna med nya har huset lyfts med hjälp av domkrafter. De nya stockarna har dimensionerats efter hur de gamla troligtvis varit före angreppen.

Syllbyte i Seglora

Ramsågad panel, målad med Falu rödfärg, klär nu stugan. Så småningom utfördes även markschaktning och dränering för att förhindra att liknande skador uppstår i framtiden.